تماس با ما

آدرس دفتر

مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 2 - دانش 3 - پلاک 2

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه ازساعت 7 الی

شماره تماس:

989155138917+
مدیریت: عنادی

ایمیل

Alienadi67@yahoo.com
Alienadi67@gmail.com